miércoles, 18 de abril de 2012

First love

                                            
L'imatge que he fet fa refèrencia al que sento quan escolto la cançó.  He fet aquesta forma perquè sento com la cançó ho repeteix pero en diferents sentits, per això posu diferents colors. En la imatge hi ha moltes formes organiques que signifiquen tristesa, amor, moviment etc..... També em fa sentir una sensació de alegria i a la vegada tristesa, perquè m'imagino coses que em fan sentir malament.